Oferta

Zgodnie z zapotrzebowaniem naszych klientów, okolicznych firm i instytucji, stale rozwijamy nasze umiejętności i poszerzamy zakres świadczonych usług.

Jeżeli zamierzasz:

  • zmodernizować linie produkcyjną;
  • wprowadzić nowy wzór przemysłowy produktu;
  • zbudować prototyp urządzenia;
  • posiadasz prototyp urządzenia do którego niezbędne jest wykonanie oprzyrządowania w celu realizacji jego funkcji w produkcji;

A nie posiadasz:

  • odpowiedniej wiedzy,
  • znacznych nakładów finansowych,
  • świeżego spojrzenia na temat,
  • znajomości technologii.

Jesteśmy w stanie wesprzeć wiedzą oraz doświadczaniem w realizacji tematu a nawet pokrycia części kosztów. Wszelkie szczegóły formalne uregulować klauzulą poufności.Natomiast kwestie rozliczenia uregulować po przez umowę.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.